چرا هوش تجاری (BI) مهم است؟

هوش تجاری به شما کمک کند تا از داده های خود ارزش کسب کنید.