Support Services

خدمات پشتیبانی فنی و آموزشی 

Tableau Economy

پلن اقتصادی مناسب کسب و کار شما

خدمات پشتیبانی شرکت آماتک

Support Services

ما در شرکت آماتک معتقدیم ارتباطمان با مشتری بعد از فروش نرم افزار، نه تنها قطع نمی‌شود بلکه ابتدای خدمت رسانی خواهد بود. بعد از اینکه هر کدام از نرم افزارهای هوش تجاری تبلو و سامانه جامع آماری  توسط کارفرما خریداری شود، مراحل استقرار نرم افزار و سپس آموزش استفاده از آن انجام می‌شود، بعد از آن نیز تا مدت زمانی مشخص (بر حسب قرارداد) مشتریان محترم شامل قرارداد خدمات پشتیبانی رایگان خواهند شد.

استقرار و پیاده سازی

شرکت آماتک برای اطمینان از اینکه استقرار و پیاده سازی نرم افزار به خوبی برای مشتری صورت می‌پذیرد، از تیم‌های متخصص نرم افزار برای این حوزه استفاده می‌کند.گرچه امکان استقرار به صورت ریموت برای مشتریان میسر شده است اما با توجه به نیاز مشتریان و در صورت لزوم امکان ارائه خدمات اسقرار حضوری برای مشتریان سراسر کشور نیز فراهم است. 

آموزش

آموزش استفاده از نرم افزارهای هوش تجاری تبلو و سامانه جامع آماری یکی از کلیدی ترین مراحل اجرایی شدن هوش تجاری در سازمان و کسب و کار مد نظر است.در این مرحله، شرکت آماتک به تمامی کارشناسان و مدیران اجرایی ذیربط نحوه استفاده از نرم افزار را طی چند جلسه، آموزش میدهد.

علاوه بر آموزش اولیه که بعد از استقرار نرم افزار انجام میشود، امکان ارائه آموزش‌های تکمیلی به صورت کلاس حضوری/ آنلاین، کارگاه و وبینار نیز وجود دارد که در صورت درخواست مشتری، به ایشان قابل ارائه خواهد بود.

پشتیبانی سامانه

در صورتی که نرم افزار در سازمان یا کسب و کار مشتری پیاده سازی و در حال بهره برداری میباشد و دوره خدمات پشتیبانی ابتدایی آن نیز گذشته باشد . بعد از این مرحله مشتریان محترمی که همچنان تمایل به دریافت خدمات پشتیبانی دارند، بعد از گذشت خدمات پشتیبانی رایگان، مشتری می‌تواند اقدام به عقد قرارداد خدمات پشتیبانی جدید نماید.

هوش تجاری

Tableau Features

امکانات نرم افزار تبلو

نرم افزار هوش تجاری تبلو

Tableau Training

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار هوش تجاری