نویسنده مدیریت آماتک

“هفت گام رسیدن به مهارت داده”

مهارت داده (Data Skill) چیست؟ مهارت داده به توانایی افراد برای کار با داده‌ها و اطلاعات ارتباط دارد. این شامل توانایی جمع‌آوری، تحلیل، تفسیر و استفاده از داده‌ها برای بررسی مسائل، اتخاذ تصمیمات، و حل مسائل می‌شود. افراد با مهارت داده توانایی دارند تا از انواع مختلف داده‌ها استفاده کنند، از جمله داده‌های عددی، متنی، تصویری و صوتی.این مهارت شامل...

چگونگی ساخت یک فرهنگ داده‌ (Data Culture)

فرهنگ داده  (Data Culture) مجموعه‌ای از اعتقادات، ارزش‌ها، رفتارهایی است که در یک سازمان یا جامعه موجود است و به کاربرد مؤثر و هوشمند از داده‌ها می‌پردازد.