Tableau License

گزینه های مختلف برای افراد و سازمانها با نیازهای متفاوت

درباره لایسنس نرم افزار

Tableau Software

لایسنس نرم افزار تبلو به دو صورت Userbase و Corebase ارایه می شود.
درحالت userbase متناسب با تعداد کاربران و افرادی که میخواهند داشبوردها را مشاهده نمایند، لایسنس تهیه می شود و از نظر زمانی یکساله می باشد.
در حالت corebase نامحدود کاربر و نامحدود زمانی است و نیازی به تمدید سالیانه ندارد. 

حالت corebase ویژه برخی سازمان ها / شرکت هایی است که با امکانات و قابلیت های تبلو آشنا هستند و می دانند تبلو نیاز آنها را برطرف می نماید. اما برخی از مجموعه ها ممکن است در استفاده از این ابزار یا نرم افزار دیگری مردد باشند، لذا می توانند با هزینه کمتر لایسنس userbase را تهیه نمایند و پس از تست و آزمایش، نسبت به خریداری نسخه corebase اقدام نمایند.

استعلام قیمت نرم افزار

1انتخاب لایسنس
2ثبت سفارش
هوش تجاری

Top 10 BI Trend in 2022

10 ترند هوش تجاری و تحلیل در سال 2022

نرم افزار هوش تجاری تبلو

Tableau Training

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار هوش تجاری