Tableau License

لایسنس تبلو با گزینه های مختلف برای افراد و سازمانها با نیازهای متفاوت

لایسنس تبلو - tableau license

خرید لایسنس تبلو Tableau

لایسنس تبلو به دو صورت Userbase و Corebase ارائه می شود.

در نوع  userbase متناسب با تعداد کاربران و افرادی که میخواهند داشبوردهای تبلو را مشاهده نمایند، لایسنس تبلو تهیه می شود و از نظر زمانی یکساله می باشد.

در حالت corebase لایسنس تبلو نامحدود کاربر و نامحدود زمانی است و نیازی به تمدید سالیانه ندارد. مدل corebase ویژه برخی سازمان ها / شرکت هایی است که با امکانات و قابلیت های نرم افزار تبلو آشنا هستند و می دانند لایسنس تبلو نیاز آنها را برطرف می نماید.

تبلو سرور در 3 مدل Creator ، Explorer و Viewer قابل ارائه است.

  • Tableau Creator برای دانشمندان داده، تحلیلگران، IT – همه کسانی که داده های خام را تجزیه و تحلیل می کنند و محیط های داده را مدیریت می کنند.
  • Tableau Explorer برای کاربران تجاری که داشبوردهای تحلیلی موجود را ویرایش می کنند، اما آنها را از ابتدا نمی سازند.
  • Tableau Viewer برای همه کسانی که از بینش داده برای اطلاع رسانی کار خود استفاده می کنند، اما تجزیه و تحلیل خود را انجام نمی دهند.

Tableau License

لایسنس تبلو

خرید لایسنس تبلو - فروش لایسنس تبلو - (Tableau)
هوش تجاری

Top 10 BI Trend in 2022

10 ترند هوش تجاری و تحلیل در سال 2022

نرم افزار هوش تجاری تبلو

Tableau Training

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار هوش تجاری