Offline Map

نقشه آفلاین تبلو Tableau

درباره

offline Map

نقشه آفلاین تبلو

نقشه آفلاین تبلو ابزاری برای تحلیل اطلاعات مکانی است. Tableau offline map بخش عمده‌ای از نیازهای تحلیلی درحوزه اطلاعات مکانی را پوشش می دهد.

همچنین به دلیل وجود توابعی همچون  area , buffer , distance , intersect , … می توان گفت کاربران را از هرگونه نرم افزار بی نیاز می نماید. از این رو برای نمایش و تحلیل اطلاعات مکانی نیاز به نقشه base دارد که می توان حالت‌های مختلفی همچون street , outdoor , dark , satellite را به عنوان نقشه base تعیین نمود.

از آنجا که برای نمایش نقشه base نیاز به اتصال به سایت openstreetmap جهت فراخوانی نقشه ها بصورت vector است، لذا دسترسی به اینترنت یک ضرورت می باشد.

از این روی شرکت آماتک با تهیه نقشه های آفلاین با زوم ۱۸ این مشکل را برای کاربران برطرف نموده است. شما با دریافت این فایل نقشه آفلاین تبلو، بدون نیاز به اینترنت می‌توانید نقشه ایران را با زوم ۱۸ (در سطح خیابان و کوچه) مشاهده نمایید.

 اما در برخی از شرکت‌ها بدلیل ایزوله بودن امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد.

نظرات مشتریان بین المللی در خصوص تبلو

Client Testimonials

هوش تجاری

Tableau Features

امکانات نرم افزار تبلو

نرم افزار هوش تجاری تبلو

Tableau Training

آموزش نرم افزار تبلو / سطح متوسط