داشبورد مدیریتی (Management Dasboard)

داشبورد تبلو  ابزار مهم در مدیریت و نظارت بر کلیه فعالیت‌ها و عملکرد یک سازمان یا سازمان‌های مختلف است. این داشبوردها به مدیران عالی، مدیران اجرایی، و تیم‌های مدیریتی کمک می‌کنند تا اطلاعات مهمی را در مورد عملکرد سازمان، استراتژی‌ها، و اهداف کلان جمع‌آوری و نمایش دهند.

داشبورد مدیریتی تبلو به مدیران عالی و تیم‌های مدیریتی اطلاعات دقیق و به موقعی را فراهم می‌کند تا بتوانند تصمیمات استراتژیکی را اتخاذ کنند و کنترل بر عملکرد سازمان خود داشته باشند. 

داشبورد مدیریتی ( management dashboard)
داشبورد مدیریتی (امور مالی)
Corporate Finance
By amatek

داشبوردهای صورت وضعیت مالی، درآمد ، امور هتلداری ، درآمد و هزینه

خدمات مشتریان
Customer Service
By amatek

پیگیری تیکت‌ها ، زمان پاسخگویی ، مشتریان و تماس ها ،سطح رضایت 

رسانه های اجتماعی
Social Media
By amatek

نمایش کاربران ، پست‌ها و تعاملات ، پیشرفت کمپین‌ها ، گزارش‌دهی عملکرد

داشبورد آموزش
Education
By amatek

پیشرفت دانشجویان ، زمانبندی آموزش ، پیشرفت دروس ، ترازنامه عملکرد

داشبورد مدیریتی (انرژی)
Energy
By amatek

مصرف انرژی ، بهره‌وری انرژی ، شاخص‌های عملکرد انرژی ، گزارش‌دهی

زیست محیطی و حاکمیتی
ESG
By amatek

گزارش‌دهی ESG ،  ارتباطات داخلی و خارجی ، پیگیری و اجرای اقدامات

خدمات مالی
Financial Services
By amatek

تحلیل ریسک مالی ، مدیریت بودجه ، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مالی

خدمات عمومی
General Services
By amatek

نظارت بر خدمات ، مدیریت منابع ، ترازنامه عملکرد ، گزارش‌دهی

بهداشت و ایمنی
Health & Safety
By amatek

نظارت بر ایمنی کارکنان ، نقشه حوادث ، کارتابل و وظایف ، مواد و تجهیزات ایمنی

مراقبت های بهداشتی
Healthcare
By amatek

پیشرفت درمان بیماران ، برنامه‌ریزی و نوبت‌دهی ، آزمایشات و تست‌ها

مهمانداری
Hospitality
By amatek

پیش‌بینی رزرواسیون ، شاخص‌های عملکرد هتل ، مدیریت رزرواسیون و سیستم‌ها

منابع انسانی
Human Resources
By amatek

پیگیری اطلاعات پرسنلی ، گزارش‌دهی و تحلیل ، نظارت بر بهره‌وری پرسنلی

 
بشر دوستانه
Humanitarian
By amatek

نیازهای انسانی ، موقعیت‌های بحرانی ، نظارت بر منابع ، تحلیل داده

داشبورد مدیریتی (بیمه)
Insurance Dashboard
By amatek

اطلاعات بیمه‌ای ، اعلام وضعیت پرداخت ، شناسایی خطر ، نمودارها 

مدیریت فناوری اطلاعات
ITSM
By amatek

نمودارها و گرافیک‌ها ، آمار و اطلاعات مهم ، هشدارها و اعلان‌ها ، نظارت بر امنیت

علوم زیستی
Life Sciences
By amatek

پایش شرایط محیطی ، مشاهده وضعیت آزمایشگاه ، مدیریت پروژه‌ها و زمان

داشبورد مدیریتی (بازاریابی)
Marketing
By amatek

ترکیب منابع بازاریابی ، پیگیری ترافیک و مشتریان ، مدیریت تیم بازاریابی

بخش دولتی
Public Sector
By amatek

پایش عملکرد ، مدیریت منابع مالی ، پشتیبانی تصمیم‌گیری ، ترازنامه عملکرد

بخش خصوصی
Not-for-Profit
By amatek

جمع‌آوری و جذب منابع ، برنامه‌ها و پروژه‌ها ، گزارش‌دهی شفاف 

تدارکات
Procurement
By amatek

میزان موجودی ، سفارشات در حال انجام ، تحلیل تدارکات ، هزینه‌ها و بودجه

خرده فروشی
Retail
By amatek

میزان موجودی ، پیگیری مشتریان ، مدیریت تیم فروش ، تحلیل رضایتمندی

داشبورد مدیریتی فروش
Sales
By amatek

پیگیری مشتریان ، تحلیل ترند‌ها ، هشدارها و اعلان‌ها ، مدیریت تیم فروش

نرم افزار
Software
By amatek

مدیریت لایسنس‌ها و آپدیت‌ها ، نمودارها و نمایش‌ها ، مدیریت هزینه

زنجیره تامین و تولید
Supply Chain & Manufacturing
By amatek

موجودی و تدارکات ، پیگیری سفارشات ، مدیریت تامین‌کنندگان ، گزارش‌گیری

مدیریت ارتباط با مشتریان
ERP & CRM
By amatek

مدیریت تیم فروش ، تحلیل رضایتمندی تحلیل بازاریابی ، پیگیری مشتریان

مخابرات
Telco
By amatek

وضعیت شبکه ، عملکرد تجهیزات ، مدیریت پهنای باند ، تعمیرات فوری

ارتباطات
Telecom
By amatek

مانیتورینگ رسانه‌ها ، مدیریت روابط با رسانه‌ها ، تحلیل افکار عمومی

صنایع
Industry
By amatek

تعداد تولید ، کنترل کیفیت ، مدیریت تجهیزات ، مدیریت تامین مواد