تگ - Tableau Public

راهنمای مبتدیان برای Tableau Public

مهم نیست که در سفر بصری سازی داده خود در کجا هستید، ما اینجا با شما هستیم. این اولین مورد از یک سری راهنماهای گام به گام است که به شما کمک می کند از Tableau Public برای ایجاد نمایه خود تا انتشار تصویری داده های خود بیشترین بهره را ببرید.