تگ - آموزش

چرخه تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار تبلو – Tableau

نرم افزار Tableau اجازه می دهد که به هر یک از مراحل فرایند بروید، آزادانه بین مراحل فرایند حرکت کنید و با سرعت بسیار بالایی فرایند ها را تکرار کنید. Tableau توانایی کارهایی که در ادامه اشاره می شود را فراهم می کند.

نحوه فعال کردن تجزیه و تحلیل Tableau Self-service در برنامه خود

بیاموزید که چگونه با استفاده از Tableau Embedded Analytics، هر برنامه را به یک برنامه تجزیه و تحلیل تبدیل کنید و تجربه سلف سرویس خود را با Embedded Web Authoring افزایش دهید.​