چرخه تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار تبلو – Tableau

نرم افزار تبلو - Tableau اجازه می دهد که به هر یک از مراحل فرایند بروید، آزادانه حرکت کنید و با سرعت بسیار بالایی فرایند ها را تکرار کنید.