راهنمای قطعی UDF های پایتون در رابط کاربری Snowflake

در اجلاس Snowflake Summit در ژوئن 2022، Snowpark برای پایتون Python به طور رسمی در پیش نمایش عمومی منتشر شد.