تگ - Tableau Prep

نرم افزار Tableau Prep با هدف تجمیع و پاکسازی داده های پراکنده توسعه داده شده است. این نرم افزار ویژه افرادی است که وقت زیادی را صرف برطرف نمودن مشکلات ساختاری و محتوایی می کنند. کاربران براحتی و بصورت ویژوال می توانند داده های پراکنده خود را بصورت تمیز و ساختار یافته تبدیل نمایند.

نرم افزار تبلو Tableau Prep Builder
نرم افزار تبلو Tableau Prep Builder