تگ - تبلو پرپ (Tableau Prep)

تبلو پرپ (Tableau Prep) ” ابزاری از شرکت Tableau است که برای آماده‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود. این ابزار به کاربران اجازه می‌دهد تا داده‌ها را به‌راحتی پاکسازی، ترکیب و تغییر دهند تا برای تحلیل در نرم‌افزار Tableau Desktop آماده شوند. با واسط کاربری بصری، فرآیندهای پیچیده‌ی داده‌ها به‌سادگی قابل انجام هستند.

آموزش تبلو Tableau Prep – بخش 6

آموزش تبلو Tableau - فایل‌های شما فیلدهای Product ID را به اشتراک می‌گذارند، بنابراین میتوانید ردیف‌های دارای فیلدهای مشترک را ببنید.

آموزش تبلو Tableau Prep – بخش 5

آموزش تبلو Tableau : شما به فایل اکسلی که رئیستان برای بازگرداندن محصول برایتان فرستاده نگاه می کنید و کمی به هم ریخته به نظر می رسد.

آموزش تبلو Tableau Prep – بخش 1

در این آموزش تبلو با استفاده از مجموعه داده‌های نمونه که با Tableau Prep ارائه می‌شوند، می‌توانید فلویی را برای Sample Superstore ایجاد کنید