اتصال منابع داده بوسیله extract به جای live در Tableau

اغلب منابع داده در نرم افزار تبلو Tableau گزینه ای برای اتصال live یا اکسترکت داده ها در اختیار کاربر قرار می دهد.