مقایسه Tableau و PowerBI

در زیر به سوالات رایج در این مورد پاسخ داده شده است.