تگ - MAP

قابلیت جدید تبلو 2023.1 – Tableau Accelerator Data Mapper

Tableau Accelerators داشبوردهای از پیش ساخته شده‌ تبلو هستند که سازمان‌ها می‌توانند به عنوان الگو برای تجسم سریع داده‌ها استفاده کنند.در اصل، Tableau Accelerators داشبوردهای تبلو  Tableau از پیش ساخته شده‌اند که سازمان‌ها می‌توانند از آنها به عنوان الگو برای تجسم سریع داده‌های خود بدون نیاز به زمان توسعه طولانی استفاده کنند. این داشبوردها نقطه شروع عالی برای پروژه...