معرفی و بررسی هوش تجاری BI

در حال حاضر تقریباً 50٪ از همه مشاغل از ابزارهای هوش تجاری BI استفاده می‌کنند.