تگ - هوش مصنوعی

تجزیه و تحلیل هوشمندانه مبتنی بر هوش مصنوعی در تبلو – Tableau

نیازها و انتظارات مشتری در پاسخ به تغییر چشم انداز اقتصادی و زیست محیطی امروزی به سرعت در حال تغییر است. سازمان ها برای پیشرفت و واکنش سریع به تغییرات باید بینش های عملی را کشف کنند.

استفاده از هوش مصنوعی Aible در نرم افزار Tableau

در نرم افزار Tableau داشبوردهای خود را با استفاده از Aible با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین دنیای واقعی ترکیب کنید. هوش مصنوعی گام بعدی برای استفاده از داده و کسب اطلاعات ارزشمند از آن است. این پدیده نه تنها به کسب و کارها کمک می‌کند که شرایط تجاری جاری را بهتر درک کنند، بلکه کمک خواهد کرد که وقایع...