نرم افزار تبلو Tableau 2022.3 برای مدیران IT

نرم افزار تبلو Tableau 2022.3 از راه رسیده است و قابلیت‌های جدیدی را برای کمک به مدیران IT ارائه می‌ دهد.