تبلو 2024.1 با امکانات جدید

با استفاده از به‌روزرسانی‌های Tableau 2024.1، تجربه خود را در تجزیه و تحلیل داده با Tableau بهبود بخشید