فعال سازی هشدارهای داده‌ محور در تبلو سرور (Tableau Server)

هشدارهای مبتنی بر داده در تبلو می توانند به طور خودکار افرادی را که در اعلان هشدار مشترک هستند مطلع کنند.