Tableau Bridge – ادغام منابع در تبلو

در Pooling، وظایف به‌روزرسانی داده‌های شما در میان کلاینت‌های موجود تبلو Tableau Bridge در یک «pool» توزیع می‌شود.