15 ترند برتر هوش تجاری در سال 2024

هوش تجاری تا ۲۰۳۰ به ۴۱.۹۴ میلیارد دلار می‌رسد؛ BI برای تصمیم‌گیری حیاتی است.