تگ - کلان داده

کلان داده چیست؟

داده ها دائماً به عنوان "نفت جدید" نامیده می شوند، در حالی که سیاستمداران غول های فناوری را با شرکت های نفتی ایالات متحده مقایسه می کنند که بیش از یک قرن پیش به قدرت رسیدند. این "نفت جدید" از زمین مکیده نمی شود. در عوض، در حجم زیادی از افرادی که از خدمات، ابزارها و برنامه های کاربردی آنلاین...