فروش ویژه لایسنس تبلو Tableau به مدت محدود

مشتریانی که در این مدت لایسنس نرم افزار تبلو را خریداری کنند مشمول این تخفیف خواهند شد.