لایسنس رایگان تبلو Tableau

ارائه نسخه non-commercial تبلو Tableau بصورت رایگان ویژه سازمان و ادارات