سامانه جامع آماری

جمع آوری و مدیریت داده های پراکنده و جزیره ایی در شهرداری های کل کشور

Tableau Economy

پلن اقتصادی مناسب کسب و کار شما

درباره سامانه جامع آماری

Comprehensive System

سامانه جامع آماری با هدف جمع آوری و مدیریت داده های پراکنده و جزیره ایی در شهرداری های کل کشور طراحی شده است. گستره این نرم افزار کلیه حوزه ها، معاونت ها و سازمانهای شهرداری می باشد.این سامانه با ایجاد بستری مناسب برای مدیران مناطق، نواحی، معاونت ها و سازمانها امکان جمع آوری کلیه داده های پراکنده و غیرثبتی را فراهم می سازد. این بستر کمک می کند تا داده هایی که بصورت اکسلی و گسسته جمع آوری می شد را بصورت سیستمی ثبت و مدیریت نماید.

نرم افزار جامع آماری

مدیریت داده های پراکنده و جزیره ایی در شهرداری ها​

برای طراحی دقیق این نرم افزار اقدام به شناسایی دقیق کسب و کار و داده های اطلاعاتی حوزه شهرداری انجام شد که در نهایت ۱۳ مجموعه با ۶۲ فرم عملیاتی شناسایی نمودیم.

یکپارچگی سامانه با نرم افزار هوش تجاری Tableau

نکته مهم در طراحی این سامانه، یکپارچگی آن با نرم افزار هوش تجاری تبلو Tableau می باشد به گونه ایی که کلیه داشبوردهای مورد نیاز شهرداری براساس اطلاعات جمع آوری شده در تبلو پیاده سازی و در سامانه فوق قرار گرفته است.

یکپارچه سازی با تبلو
سیستم یکپارچه آماری

سیستم یکپارچه آماری

 نرم افزار جامع آماری یک سیستم یکپارچه فرآیندهای آماری، آمار ثبتی، تجمیع، تحلیل و انتشار گزارشات و نمودارها به روش هوشمند، به منظور پیاده ­سازی و عملیاتی­‌سازی یک سیستم آماری فراگیر در شهردای است.

تبدیل داده های اکسل و گسسته به صورت سیستمی

سامانه جامع آماری با ایجاد بستری مناسب برای مدیران مناطق، نواحی، معاونت ها و سازمانها امکان جمع آوری کلیه داده های پراکنده و غیرثبتی را فراهم می سازد. این سامانه کمک می کند تا داده هایی که بصورت اکسلی و پراکنده جمع آوری می شد را بصورت سیستمی ثبت و مدیریت نماید.

تبدیل داده های پراکنده به سیستمی

حوزه های سامانه جامع آماری​

تجهیزات کنترل و هوشمند سازی ترافیک

شهرداری ها و ادارت تابعه

فرهنگی،هنری و ورزشی

شهرداری ها و ادارات تابعه

راهبری و نظارت فضای سبز

شهرداری ها و ادارات تابعه

تجهیزات مهندسی و ایمنی ترافیک

شهرداری ها و ادارت تابعه​

پارکینگ های عمومی

شهرداری ها و ادارت تابعه​​

پارک و فضای سبز

شهرداری ها و ادارت تابعه​​

پسماند شهری

شهرداری و ادارت تابعه

تاسیسات و تجهیزات بهداشت شهروندی

شهرداری و ادارت تابعه​

آتش نشانی و خدمات ایمنی

شهرداری و ادارت تابعه​

خدمات شهری

شهرداری و ادارت تابعه​

ماشین آلات و تجهیزات راهبردی

شهرداری ها و ادارت تابعه​​

ساماندهی مشاغل شهری

شهرداری ها و ادارت تابعه

اهداف اصلی سامانه جامع

دستاوردهای سامانه جامع آماری

منابع اطلاعاتی معتبر

جمع آوری اطلاعات و دسترسی به آمار

یکپارچه سازی سامانه

یکپارچه سازی سامانه با نرم افزار هوش تجاری تبلو برای پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی

افزایش قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان از صحت اطلاعات بدلیل استفاده از فرایندهای سیستمی در جهت تولید آمار

مشتریان محترم ما در حوزه شهرداری که درحال بهره برداری از این سامانه هستند​

هوش تجاری
نرم افزار هوش تجاری تبلو

Tableau Training

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار هوش تجاری