سامانه جامع آماری

جمع آوری و مدیریت داده های پراکنده و جزیره ایی در شهرداری های کل کشور

Tableau Economy

پلن اقتصادی مناسب کسب و کار شما

درباره سامانه جامع آماری

Comprehensive System

سامانه جامع آماری با هدف جمع آوری و مدیریت داده های پراکنده و جزیره ایی در شهرداری های کل کشور طراحی شده است. گستره این نرم افزار کلیه حوزه ها، معاونت ها و سازمانهای شهرداری می باشد.این سامانه با ایجاد بستری مناسب برای مدیران مناطق، نواحی، معاونت ها و سازمانها امکان جمع آوری کلیه داده های پراکنده و غیرثبتی را فراهم می سازد. این بستر کمک می کند تا داده هایی که بصورت اکسلی و گسسته جمع آوری می شد را بصورت سیستمی ثبت و مدیریت نماید.

نرم افزار جامع آماری

مدیریت داده های پراکنده و جزیره ایی در شهرداری ها​

برای طراحی دقیق این نرم افزار اقدام به شناسایی دقیق کسب و کار و داده های اطلاعاتی حوزه شهرداری انجام شد که در نهایت ۱۳ مجموعه با ۶۲ فرم عملیاتی شناسایی نمودیم.

یکپارچگی سامانه با نرم افزار هوش تجاری Tableau

نکته مهم در طراحی این سامانه، یکپارچگی آن با نرم افزار هوش تجاری تبلو Tableau می باشد به گونه ایی که کلیه داشبوردهای مورد نیاز شهرداری براساس اطلاعات جمع آوری شده در تبلو پیاده سازی و در سامانه فوق قرار گرفته است.

یکپارچه سازی با تبلو
سیستم یکپارچه آماری

سیستم یکپارچه آماری

 نرم افزار جامع آماری یک سیستم یکپارچه فرآیندهای آماری، آمار ثبتی، تجمیع، تحلیل و انتشار گزارشات و نمودارها به روش هوشمند، به منظور پیاده ­سازی و عملیاتی­‌سازی یک سیستم آماری فراگیر در شهرداری است.

تبدیل داده های اکسل و گسسته به صورت سیستمی

سامانه جامع آماری با ایجاد بستری مناسب برای مدیران مناطق، نواحی، معاونت‌ها و سازمانها امکان جمع آوری کلیه داده‌های پراکنده و غیرثبتی را فراهم می سازد. این سامانه کمک می کند تا داده‌هایی که بصورت اکسلی و پراکنده جمع آوری می شد را بصورت سیستمی ثبت و مدیریت نماید.

تبدیل داده های پراکنده به سیستمی

حوزه های سامانه جامع آماری​

تجهیزات کنترل و هوشمند سازی ترافیک

شهرداری ها و ادارات تابعه

فرهنگی،هنری و ورزشی

شهرداری ها و ادارات تابعه

راهبری و نظارت فضای سبز

شهرداری ها و ادارات تابعه

تجهیزات مهندسی و ایمنی ترافیک

شهرداری ها و ادارات تابعه​

پارکینگ های عمومی

شهرداری ها و ادارات تابعه​​

پارک و فضای سبز

شهرداری ها و ادارات تابعه​​

پسماند شهری

شهرداری و ادارات تابعه

تاسیسات و تجهیزات بهداشت شهروندی

شهرداری و ادارات تابعه​

آتش نشانی و خدمات ایمنی

شهرداری و ادارات تابعه​

خدمات شهری

شهرداری و ادارات تابعه​

ماشین آلات و تجهیزات راهبردی

شهرداری ها و ادارات تابعه​​

ساماندهی مشاغل شهری

شهرداری ها و ادارات تابعه

اهداف اصلی سامانه جامع

ویژگی های سامانه

مشتریان محترم ما در حوزه شهرداری که درحال بهره برداری از این سامانه هستند​

هوش تجاری
نرم افزار هوش تجاری تبلو

Tableau Training

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار هوش تجاری