سامانه جامع آماری

نرم افزار جامع آماری با هدف جمع آوری و مدیریت داده های پراکنده و جزیره ایی در شهرداری ها طراحی شده است. گستره این نرم افزار کلیه حوزه ها، معاونت ها و سازمانهای شهرداری ها می باشد.

برای طراحی دقیق این نرم افزار اقدام به شناسایی دقیق کسب و کار و داده های اطلاعاتی حوزه شهرداری انجام شد که در نهایت ۱۳ مجموعه با ۶۲ فرم عملیاتی شناسایی نمودیم.

نکته مهم در طراحی این سامانه، یکپارچگی آن با نرم افزار هوش تجاری تبلو Tableau می باشد به گونه ایی که کلیه داشبوردهای مورد نیاز شهرداری براساس اطلاعات جمع آوری شده در تبلو پیاده سازی و در سامانه فوق قرار گرفته است.

بطور خلاصه نرم افزار جامع آماری یک سیستم یکپارچه فرآیندهای آماری، آمار ثبتی، تجمیع، تحلیل و انتشار گزارشات و نمودارها به روش هوشمند، به منظور پیاده ­سازی و عملیاتی­‌سازی یک سیستم آماری فراگیر در شهردای است.

نرم افزار جامع آماری با ایجاد بستری مناسب برای مدیران مناطق، نواحی، معاونت ها و سازمانها امکان جمع اوری کلیه داده های پراکنده و غیرثبتی را فراهم می سازد. این بستر کمک می کند تا داده هایی که بصورت اکسلی و گسسته جمع آوری می شد را بصورت سیستمی ثبت و مدیریت نماید.

دستاوردهای سامانه جامع آماری:

اهداف اصلی سامانه جامع آماری:

حوزه های سامانه جامع آماری:

 • جمع آوری اطلاعات و دسترسی به آمار
 • یکپارچه سازی سامانه با نرم افزار هوش تجاری تبلو برای پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی
 • قابلیت اطمینان از صحت اطلاعات بدلیل استفاده از فرایندهای سیستمی در جهت تولید آمار
 • جمع آوری اطلاعات و آمار در شهرداری بصورت مکانیزه و یکپارچه
 • استفاده صحیح از اطلاعات و داده های موجود در سازمان
 • سهولت دسترسی مدیران و کارمندان ذیربط به آمار و گزارشات و داشبوردهای مدیریتی
 • تحلیل و گزارش گیری و ساخت داشبوردهای مدیریتی در کمترین زمان ممکن
 • افزایش بازده و دقت با توجه به شفافیت در اطلاعات
 • کاهش هزینه و زمان در تجمیع، تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • کاهش اشتباهات کارمندان و هزینه‌ های مرتبط
 • افزایش فرآیند به اشتراک گذاری اطلاعات در سراسر سازمان
 • فرهنگی،هنری و ورزشی
 • ماشین الات
 • تجهیزات مهندسی و ایمنی ترافیک
 • تجهیزات کنترل و هوشمند سازی ترافیک
 • پارکینگ های عمومی
 • پارک ها و فضای سبز
 • منابع آبی
 • راهبری و نظارت فضای سبز
 • پسماند شهری
 • خدمات شهری
 • تاسیسات و تجهیزات بهداشت شهروندی
 • ساماندهی مشاغل شهری
 • آتش نشانی و خدمات ایمنی