سامانه پایش ۳۶۰

سامانه‌ای به منظور ایجاد انطباق بین عملکرد روزانه و استراتژی‌ها، بهبود فرآیندها، افزایش کارایی و بهبود نتایج سازمان

Tableau Economy

پلن اقتصادی مناسب کسب و کار شما

درباره سامانه پایش ۳۶۰

Payesh 360 system

در سازمان‌ها و شرکت‌ها، مدیریت شاخص‌های عملکرد کلیدی (Key Performance Indicators  یا به اختصار KPIs) به منظور اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد و پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف تعیین می‌شود. KPIها به عنوان معیارهای کمی و کیفی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا عملکرد یک سازمان، یک بخش یا یک فرآیند را اندازه‌گیری، تحلیل و نظارت کنند.

 

سامانه پایش ۳۶۰ به عبارت دیگر یک سیستم یا پلتفرم نرم‌افزاری است که به شما امکان می‌دهد که KPIها را تعریف، مدیریت، پیکربندی و نظارت کنید. این سیستم‌ها معمولاً قابلیت جمع‌آوری داده‌ها از منابع مختلف مانند سیستم‌های مدیریت منابع انسانی، مالی، فروش و بازاریابی را دارند و داده‌های مورد نیاز برای محاسبهKPIها را تجمیع می‌کنند. سپس این داده‌ها را به صورت گزارشات و داشبوردها به نمایش می‌گذارند تا مدیران و تیم‌ها بتوانند عملکرد خود را مقایسه، تحلیل و بهبود دهند.

 

این سیستم‌ها می‌توانند انواع مختلفی از KPIها را پشتیبانی کنند، از جمله KPIهای مالی، عملیاتی، مشتریان، فرآیند و موارد دیگر، و به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا اهداف خود را با دقت بیشتری تعیین کرده و برنامه‌های عملیاتی خود را بهبود دهند.

Management of KPI key performance indicators

این سامانه باهدف مدیریت شاخص های عملکرد کلیدی KPI در سازمان طراحی شده است.

اهداف اصلی سامانه پایش ۳۶۰

نتايج مورد انتظار از سامانه

مروری بر قابلیت های سامانه

دسترسی سامانه

قابلیت امکان ورود به سامانه با سطوح دسترسی مختلف برای کارشناسان و مدیران

ثبت اطلاعات شاخص ها

 تعریف واحد‌های سازمانی

استخراج و تعریف قلم های آماری به ازای هر شاخص 

افزودن واحد‌های شاخص ها 

مانیتورینگ سازمان

ورود و ثبت اطلاعات شاخص‌ها جهت مانیتورینگ سازمان 

امکان گزارشگیری

یکی از امکانات مهم سامانه پایش 360 ارتباط آن با نرم افزار هوش تجاری تبلو می‌باشد. به گونه‌ایی که می‌توان خروجی آن را در قالب داشبوردهای مدیریتی داخل سامانه پایش 360 مشاهده نمود.

هوش تجاری
نرم افزار هوش تجاری تبلو

Tableau Training

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار هوش تجاری