Customers

سازمان هایی که به ما اطمینان کردند​​​

درباره مشتریان آماتک

amatek Customers

در طول 10 سال فعالیت در حوزه هوش تجاری ، مشتریان ما بزرگترین سرمایه معنوی ما هستند که در رشد و توسعه مجموعه آماتک نقش مهم و بسزایی داشته‌اند. تجربیاتی که به واسطه همکاری آماتک با شرکت ها و سازمان ها در صنایع و شرکت‌های مختلف پدید آمده بی‌شک در بهبود روند بهره‌وری اقتصادی کشور عزیزمان ایران تاثیر مهمی دارد.

هوش تجاری

Customers Testimonials

نظرات مشتریان در خصوص تبلو

نرم افزار هوش تجاری تبلو

Amatek Activities

حوزه های فعالیت آماتک

مشتریان محترم آماتک

شرکت آماتک در طول سالهای فعالیت خود افتخار همکاری با شرکت ها و سازمانهای دولتی و خصوصی بسیاری را داشته است.

بزرگترین سرمایه ما رضایتمندی شما همکاران است.

هوش تجاری

Tableau Features

امکانات نرم افزار تبلو

نرم افزار هوش تجاری تبلو

Tableau Training

آموزش نرم افزار تبلو / سطح متوسط