نرم افزار تبلو Tableau  ورژن 2022.2 دارای ویژگی های منحصر بفردی است از جملهData Stories, Autosave In The Browser, And More

Tableau 2022.2

Data Stories, Autosave in the browser, and more

FAQ

پاسخ به سوالات متداول شما در خصوص نحوه فروش، آموزش و پشتیبانی نرم افزار هوش تجاری تبلو

داستان سرایی داده​

Data Stories

به هر کاربر کمک کنید تا با اطمینان به داده ها دسترسی پیدا کند، درک کند و با آنها ارتباط برقرار کند. داستان سرایی در تبلو Tableau تجزیه و تحلیل را با توضیحاتی به زبان ساده  خودکار می‌کند. 

داستان سرایی داده نیز کاملاً قابل تنظیم هستند، بنابراین می توانید داستان ها را بر اساس مخاطبان خود تنظیم کنید. انتخاب کنید کدام تجزیه و تحلیل گنجانده شده است، نام فیلدها را در تبلو تغییر دهید و رنگ ها را برای نشان دادن تغییرات مثبت یا منفی اعمال کنید.

Data Stories در نرم افزار تبلو Tableau
Autosave در نرم افزار تبلو Tableau

ذخیره خودکار در مرورگر​

Autosave in the browser

با ذخیره خودکار در نرم افزار تبلو Tableau، می توانید در جریان تجزیه و تحلیل بمانید و هر بار دقیقاً از همان جایی که متوقف شده اید، کار را از سر بگیرید. همانطور که ویرایش ها را انجام می دهید، آنها به طور خودکار در یک پیش نویس منتشر نشده در سرور ذخیره کنید. پس از اتمام، می توانید پیش نویس را منتشر کنید تا تغییرات خود را انجام دهید و آن را با سایر کاربران workbook به اشتراک نگذارید.

تبادل درون برنامه ای

In - product Exchange

اکنون استفاده از پیشنهادات قابل اعتماد از Tableau Exchange درست در جایی که در  Tableau کار می کنید آسان تر است. برنامه‌های افزودنی داشبورد و شتاب‌دهنده‌هایی  از Tableau Exchange مستقیماً در تبلو دسکتاپ در دسترس هستند. تجزیه و تحلیل خود را با پیشنهادهای قدرتمند و تخصصی شروع کنید.

Inproduct Exchange در نرم افزار تبلو Tableau
Advanced Management در نرم افزار تبلو Tableau

مدیریت پیشرفته برای Tableau Cloud

Advanced Management for Tableau Cloud

ما در حال افزایش تجربه مدیریتی هستیم و در عین حال اطمینان می دهیم که کاربران نهایی به داده های مربوطه دسترسی دارند تا بتوانند تصمیمات مبتنی بر داده را اتخاذ کنند. مدیریت پیشرفته برای Tableau Cloud ویژگی‌های بینش عملیاتی جدید، قابلیت‌های رمزگذاری سازمانی، ظرفیت اضافی سایت و ابزار انتقال محتوای تبلو  Tableau را فراهم می‌کند.

هوش تجاری

Business Intelligence​

مشاوره و پیاده سازی سیستم هوش تجاری

نرم افزار هوش تجاری تبلو

Tableau Training

برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار هوش تجاری