داده کاوی

تبلو کلود چیست؟

راه حل کاملاً مدیریت شده و مبتنی بر فضای ابری را مشاهده کنید که تصمیمات هوشمندتر را با تجزیه و تحلیل سریع، انعطاف پذیر و آسان با Tableau Cloud می گیرد. کمک به همه برای موفقیت با داده ها همیشه بخشی از سیاست تبلو بوده است و این شامل سرمایه گذاری در پلتفرم ما برای حمایت از افراد و سازمان...

ارزش گردآوری داده‌ها

در این نوشته که از سایت تبلو گرفته شده است، از چند تن از اعضای هیئت مشورتی شرکت تبلو در مورد درس‌هایی که از داده ها در دوران همه گیری کرونا گرفته اند سوالاتی پرسیده شده است، که ما فکر کردیم واندن نظرات و درس‌های آن‌ها برای مخاطبین آماتک که اهمیت داده را به خوبی درک کرده‌اند و یا...

رنگ در بصری سازی داده ها؛ خوب، بد، زشت

در یک مناظره عالی در مورد بصری سازی داده ها بین دو استاد داده - اندی کرک و اندی کاتگریو، که توسط Tableau میزبانی شده بود، آنها در مورد موضوعات جالب و مرتبط به بصری سازی داده ها بحث کردند (اگر تماشا نکرده اید، اکیدا توصیه می کنم). یک موضوع در آنجا وجود داشت که به طور خاص مرا...