پلن های قیمت گذاری

پلن های مقرون به صرفه

مقایسه پلن مناسب برای کسب و کار شما !

ویژگی های کلیدی شخصییک کاربر شرکتییک کاربر سازمانییک کاربر اختصاصیسفارشی
تعداد داشبورد نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد فرآیند ETL نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد پابلیش داشبورد نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
اتصال به منابع داده +90 منبع داده +90 منبع داده +90 منبع داده +90 منبع داده
محدودیت در تعداد رکورد نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
محل اشتراک گذاری فضای ابری فضای ابری فضای ابری فضای ابری
ساخت Alert و ارسال ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی - در ساعات اداری در ساعات اداری در ساعات اداری
پکیج آموزشی VIP - دسترسی دارد دسترسی دارد دسترسی دارد
اشتراک داشبورد در پورتال خود - - نامحدود نامحدود
دسترسی به نسخه موبایل - - نامحدود نامحدود
دسترسی به مثالهای کاربردی - - - دارد
ساخت داشبورد با درج سوال فارسی - - - دارد
دسترسی به پنل فارسی تبلو سرور - - - دارد
سفارشی سازی صفحه و درج لوگو - - - دارد
  380.000 توماندرخواست 480.000 توماندرخواست 590.000 تومان درخواست استعلاماستعلام