خرید لایسنس Tableau

لایسنس تبلو به دو صورت userbase و corebase ارایه می شود.
– درحالت userbase متناسب با تعداد کاربران و افرادی که میخواهند داشبوردها را مشاهده نمایند، لایسنس تهیه می شود و از نظر زمانی یکساله می باشد.
– در حالت corebase نامحدود کاربر و نامحدود زمانی است و نیازی به تمدید سالیانه ندارد. حالت corebase ویژه برخی سازمان ها / شرکت هایی است که با امکانات و قابلیت های تبلو آشنا هستند و می دانند تبلو نیاز آنها را برطرف می نماید. اما برخی از مجموعه ها ممکن است در استفاده از این ابزار یا نرم افزار دیگری مردد باشند، لذا می توانند با هزینه کمتر لایسنس userbase را تهیه نمایند و پس از تست و آزمایش، نسبت به خریداری نسخه corebase اقدام نمایند.

برنامه های قیمت گذاری ما

محبوب

نرم افزار Tableau Server

 • CoreBase براساس تعداد هسته
 • لایسنس بدون محدودیت زمانی
 •  نسخه ۶۴ بیتی
 •  آخرین نسخه (۲۰۲۱.۱)

محبوب

نرم افزار Tableau Desktop

 •  نسخه Professional
 •  لایسنس بدون محدودیت زمانی
 •  نسخه ۶۴ بیتی
 •   آخرین نسخه (۲۰۲۱.۱)

محبوب

نرم افزار Tableau Prep

 •  نسخه Professional
 •  لایسنس بدون محدودیت زمانی
 •  نسخه ۶۴ بیتی
 •  آخرین نسخه (۲۰۲۱.۱)

محبوب

نرم افزار Tableau Server

 • UserBase براساس تعداد کاربر
 •  به ازای هرکاربر/سالانه ( Per User/Year)
 •  نسخه ۶۴ بیتی
 •  تمدید بصورت سالانه
 •   آخرین نسخه (۲۰۲۱.۱)

محبوب

نرم افزار Tableau Desktop

 •  نسخه Professional
 •  به ازای هرکاربر/سالانه ( Per User/Year)
 •  نسخه ۶۴ بیتی
 •  تمدید بصورت سالانه
 •  آخرین نسخه (۲۰۲۱.۱)

محبوب

نرم افزار Tableau Prep

 •  نسخه Professional
 •  به ازای هرکاربر/سالانه ( Per User/Year)
 •  نسخه ۶۴ بیتی
 •  تمدید بصورت سالانه
 •  آخرین نسخه (۲۰۲۱.۱)