آموزش دسترسی بیشتر به داشبوردهای شخصی

در آخرین هفته آموزش DS23 ، کالین از DS17 یک جلسه آموزشی در مورد قابلیت دسترسی به ما ارائه داد. در این جلسه ما به دلایلی پرداختیم که ممکن است باعث شود کاربر در تفسیر داشبورد دچار مشکل شود. در این پست وبلاگ به بررسی این دلایل می پردازم و سریع یاد می گیرم که چگونه می توانید در این زمینه پیشرفت کنید. بیایید شروع کنیم.