برای ارتباط با واحد فروش و استعلام قیمت فرم زیر را تکمیل نمایید.

  ۱- آیا kpi شناسایی شده است؟
  بلیخیرنمیدانم
  ۲- آیا نیاز به تحلیل داده ها به صورت لحظه ای می باشد؟
  بلیخیرنمیدانم
  ۳- آیا انباره داده (DW) ساخته شده است؟
  بلیخیرنمیدانم
  ۴- آیا نیاز به داده کاوی دارید؟
  بلیخیرنمیدانم
  ۵- حجم تقریبی داده ها چقدر است؟
  کمتر از۱۰۰ میلیون رکوردبیشتر از ۱۰۰ میلیون رکوردنمیدانم
  ۶- آیا نیاز به پیاده سازی هوش تجاری دارید؟
  بلیخیرنمیدانم
  ۷- آیا نیاز به نسخه موبایل برای داشبوردها دارید؟
  بلیخیرنمیدانم
  ۸- آیا نیاز به کلاسترینگ Tableau دارید؟
  بلیخیرنمیدانم
  ۹- نوع لایسنس Tableau Server؟
  userbasecorebase
  ۱۰-تعداد لایسنس مورد نیاز Tableau Desktop?
  یک کاربر۲ کاربر۳ کاربر۴ کاربر۵ کاربربیش از ۵ کاربرنیازی ندارم
  ۱۱-تعداد لایسنس مورد نیاز Tableau Prep?
  یک کاربر۲ کاربر۳ کاربر۴ کاربر۵ کاربربیش از ۵ کاربرنیازی ندارم
  ۱۲- تعداد لایسنس مورد نیاز؟
  زیر ۱۰ کاربر (لایسنس UserBase)۲۰ کاربر (لایسنس UserBase)۳۰ کاربر (لایسنس UserBase)۴۰ کاربر (لایسنس UserBase)بیش از ۵۰ کاربر (لایسنس UserBase)۱۶Core (لایسنس CoreBase)۳۲Core (لایسنس CoreBase)۶۴Core (لایسنس CoreBase)۱۲۸Core (لایسنس CoreBase)
  *نام و نام خانوادگی
  *سازمان / شرکت
  *آدرس ایمیل
  *تلفن ثابت / همراه
  توضیحات