برای ارتباط با واحد فروش و استعلام قیمت فرم زیر را تکمیل نمایید.

۱- آیا kpi شناسایی شده است؟
بلیخیرنمیدانم
۲- آیا نیاز به تحلیل داده ها به صورت لحظه ای می باشد؟
بلیخیرنمیدانم
۳- آیا انباره داده (DW) ساخته شده است؟
بلیخیرنمیدانم
۴- آیا نیاز به داده کاوی دارید؟
بلیخیرنمیدانم
۵- حجم تقریبی داده ها چقدر است؟
کمتر از۱۰۰ میلیون رکوردبیشتر از ۱۰۰ میلیون رکوردنمیدانم
۶- آیا نیاز به پیاده سازی هوش تجاری دارید؟
بلیخیرنمیدانم
۷- آیا نیاز به نسخه موبایل برای داشبوردها دارید؟
بلیخیرنمیدانم
۸- آیا نیاز به کلاسترینگ Tableau دارید؟
بلیخیرنمیدانم
۹- نوع لایسنس Tableau Server؟
userbasecorebase
۱۰- تعداد لایسنس مورد نیاز Tableau corebase - Server ؟
core16core32core64core128سایر
۱۱- تعداد لایسنس مورد نیاز Tableau userbase - Server؟
زیر ۱۰ کاربر۲۰ کاربر۳۰ کاربر۴۰ کاربر۵۰ کاربربیش از ۵۰ کاربر
۱۲-تعداد لایسنس مورد نیاز Tableau Prep?
یک کاربر۲ کاربر۳ کاربر۴ کاربر۵ کاربربیش از ۵ کاربر
۱۳-تعداد لایسنس مورد نیاز Tableau Desktop?
یک کاربر۲ کاربر۳ کاربر۴ کاربر۵ کاربربیش از ۵ کاربر
*نام و نام خانوادگی
*سازمان / شرکت
*آدرس ایمیل
*تلفن ثابت / همراه
توضیحات