Predictive modeling functions

با اضافه شدن دو تابع جدید (MODEL_QUANTILE و MODEL_PERCENTILE) می توانید مقادیر پیش بینی را محاسبه کنید.

 

Spatial file union

می توانید فایل های gis  مانند shp را با هم ترکیب کنید.به عنوان مثال فایل gis  اصفهان و فارس را با هم ترکیب کرده و در یک نقشه با هم نمایش دهید.

 

IN operator for calculations

با بهره گیری از فرمول جدید IN می توانید در فیلدهای محاسباتی برای بررسی اینکه آیا مقدار مشخص شده با لیستی از مقادیر جدا شده با کاما ، یک مجموعه یا فیلدهای ترکیبی مانند ترکیبات شهر / ایالت مطابقت دارد یا خیر، استفاده نمایید.

 

Search improvements in Data pane

با استفاده از این ویژگی به راحتی می توانید dimension , measure , calculation  را جستجو کنید

 

Ask Data improvements

در این نسخه ویژگی ask data  ارتقا پیدا کرده و می توانید سوالات پرکاربرد را بصورت پیش فرض طراحی نمود تا کاربران بتواند راحتر پاسخ سوالات خود را دریافت نمایند.

 

Write to external databases in Tableau Prep

در نسخه جدید تبلو پرپ، می توانید خروجی داده ها را در دیتابیس های مختلف ذخیره نمایید.