خدمات - شرکت آماتک :: ارایه کننده نرم افزار Tableau
 

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

بعد از تهیه هر نرم افزاری، اولین دغدغه مدیران و کارشناسان، پیاده سازی و استقرار آن می باشد.قطعا این فرایند می بایست براساس استانداردهای مرسوم حوزه نرم افزار اتقاق بیافتاد تا عملا ریسک کار به حداقل برسد.

شرکت آماتک با تکیه بر دانش حوزه کامپیوتر و داده و همچنین با بهره گیری از تجارب مختلف در پیاده سازی و استقرار هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی، آماده همکاری با سازمان ها/شرکت ها جهت اجرای موفقیت امیز پروژه های هوش تجاری است.

ما چه کمکی به شما می کنیم:

- شناسایی شاخص های عملکرد کلیدی KPI

-تجمیع داده های پراکنده ETL

-ساخت انباره داده DW

-ساخت داشبوردهای مدیریتی Dashboard

-داده کاوی Data Mining

 

همانطور که در بالا مشاهده می کنید در ابتدای ورود ما به سازمان ها/شرکت ها می بایست اول از همه با بررسی کسب وکار ، گلوگاه ها و شاخص های آن، نسبت به تهیه یک نقشه راه اقدام نمود.در این نقشه راه دقیقا مشخص خواهد شد که در انتهای کار چه خروجی در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت تا نسبت به سرمایه گذاری ادامه پروژه تصمیم دقیقتر بگیرد.

پس از انجام مرحله فوق و احصا شاخص ها،به سراغ زیرساخت های فنی و منابع اطلاعاتی خواهیم رفت.در این مرحله باشناسایی و بررسی داده ها و منابع اطلاعاتی پراکنده، نسبت به تجمیع داده های مورد نیاز اقدام خواهد شد.

پس از انجام دو مرحله فوق به سراغ ساخت انباره داده خواهیم رفت.باساخت انباره داده مبتنی بر شاخص های احصا شده، می توان تحلیل های چند بعدی را ساخت.البته ممکن است فراخور شرایط شرکت ها نیازی به ساخت انباره داده نباشد و این مرحله در داخل نرم افزار تبلو انجام شود!

در مرحله بعدی متناسب با پروتوتایپ های طراحی شده و همچنین بست پرکتیس های موجود اقدام به ساخت داشبوردهای تحلیلی و عملیاتی خواهیم نمود.این مرحله عملا خروجی کار را در اختیار مدیران و کارشناسان قرار خواهد داد.داشبوردها براساس حوزه های مختلف کاری طراحی خواهد شد.

در نهایت پس از زیربار رفتن سیستم، پیشنهاد می شود با استفاده از الگوریتم های داده کاوی اقدام به شناسایی الگوهای نهفته داده کاوی نماییم.مزیت رقابتی هر کسب و کار دقیقا در این فاز تعیین خواهد شد!

ما می توانیم بصورت آموزش،مشاوره،اجرای صفر تا صد پروژه در کنار شما باشیم تا بهترین خروجی ها را در اختیار مدیران ارشد خود قرار دهید.