بصورت رایگان در نسخه دمو تبلو سرور ثبت نام کرده و سپس با نام کاربری و رمز عبور ارایه شده، وارد پنل خود شوید!

امکانات شاخص تبلو دسکتاپ

MATLAB , R , Python امکان اتصال به
فراخوانی فایل های مکانی مانند ESRI Shapefiles, KML, GeoJSON, and MapInfo , Linear geometry
CLUSTERING خوشه بندی
CROSS-DATABASE JOIN ترکیب منابع اطلاعاتی مستقل با هم
FORECASTING پیش بینی
UNION تجمیع داده ها
Mapbox استفاده از نقشه های
Distance measurement محاسبه فاصله در نقشه ها
Geographic search امکان جستجو اطلاعات مکانی
Data interpreter آماده سازی داده ها
Statistical file connector فرخوانی داده ها از spss , sas
اتصال به انواع منابع اطلاعاتی
Any chart ساخت انواع نمودار
Trendline , regression (liner , logarithmic, exponential,power, polynomial ) تحلیل عمیقتر با انواع رگرسیون