فروش Tableau - شرکت آماتک :: ارایه کننده نرم افزار Tableau
 

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

  • تلفن تماس: ۴۷۶۲۷۰۰۱ - ۰۲۱
  • ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

لیست قیمت نرم افزار تبلو به تفکیک نسخ دسکتاپ و سرور به شرح زیر می باشد:

Tableau بدون محدودیت زمانی

نرم افزار هوش تجاری تبلو سرور
(10.4) Tableau Server
لایسنس براساس تعدادهسته CoreBase
لایسنس بدون محدودیت زمانی
نسخه 32 بیتی و 64 بیتی
آخرین نسخه(10.4)
تماس بگیرید
نرم افزار هوش تجاری تبلو سرور
(10.4) Tableau Server
لایسنس براساس تعداد کاربرUserBase
لایسنس بدون محدودیت زمانی
نسخه 32 بیتی و 64 بیتی
آخرین نسخه(10.4)
تماس بگیرید
نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ
(10.4) Tableau Desktop
نسخه Professional
لایسنس بدون محدودیت زمانی
نسخه 32 بیتی و 64 بیتی
آخرین نسخه(10.4)
تماس بگیرید

Tableau بصورت اشتراک سالانه

نرم افزار هوش تجاری تبلو سرور
(10.4) Tableau Server
لایسنس براساس تعدادهسته CoreBase
به ازا هرکاربر/سالانه ( Per User/Year)
نسخه 32 بیتی و 64 بیتی
تمدید بصورت سالانه
عدم نیاز به پرداخت هزینه پشتیبانی در سال های آتی!
آخرین نسخه(10.4)
تماس بگیرید
نرم افزار هوش تجاری تبلو سرور
(10.4) Tableau Server
لایسنس براساس تعداد کاربرUserBase
به ازا هرکاربر/سالانه ( Per User/Year)
نسخه 32 بیتی و 64 بیتی
تمدید بصورت سالانه
عدم نیاز به پرداخت هزینه پشتیبانی در سال های آتی!
آخرین نسخه(10.4)
تماس بگیرید
نرم افزار هوش تجاری تبلو دسکتاپ
(10.4) Tableau Desktop
نسخه Professional
به ازا هرکاربر/سالانه ( Per User/Year)
نسخه 32 بیتی و 64 بیتی
تمدید بصورت سالانه
عدم نیاز به پرداخت هزینه پشتیبانی در سال های آتی!
آخرین نسخه(10.4)
تماس بگیرید